logo
  • bình phụ ( bình giảm áp)

Dùng để giảm áp lực nước từ máy bơm hoặc bồn nước quá cao trước khi vào máy năng lượng

Số lượt xem : 155
Giá cũ: Liên hệ
Giá : Liên hệ